ตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อ

เอาไว้ใช้เช็คสถานะของใบสั่งซื้อ เพื่อเช็คว่ามี order อะไรบ้าง order ราคาเท่าไหร่ สถานะ order เป็นอย่างไรบ้าง

REQUEST TRACKING PURCHASE ORDER

https://mkpservice.shippop.dev/tracking_purchase/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
purchase_id Integer เลขที่ใบสั่งซื้อจาก Shippop
email String Email ของพ่อค้าแม่ค้า เพื่อใช้ยืนยันว่าเป็นคนสร้าง order

RESPONSE TRACKING PURCHASE

การตอบกลับ ของ SHIPPOP ถ้าหากสำเร็จ

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
code yes Integer 400 : ไม่สำเร็จเพราะไม่ถูกต้อง จะมีเมื่อ error เท่านั้น
purchase_id Integer เลขที่ใบสั่งซื้อจาก Shippop
purchase_status String สถานะของใบสั่งซื้อ
paid : ชำระเงินแล้ว
unpaid : ยังไม่ชำระเงิน
cancel : ชำระเงินไม่สำเร็จ
total_price Float ยอดราคารวมของใบสั่งซื้อนี้
data[{key}] Array Object ตอบกลับเป็น BOOKING RESPONSE OBJECT

BOOKING RESPONSE OBJECT

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
price Float ราคาของ Parcel นี้
weight Integer นำ้หนักของ Parcel นี้ (กรัม)
from Object ที่อยู่ต้นทาง เป็น Address Object
to Object ที่อยู่ปลาtยทาง เป็น Address Object
parcel Object ขนาดของพัสดุ เป็น Parcel Object
courier_code String รหัสขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้
status Boolean - wait : รอ confirm รายการ ยังไม่จ่ายเงิน
- booking : จ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการนำสินค้าส่งขนส่ง
- shipping : อยู่ระหว่างการจัดส่ง
- complete : รายการสำเร็จ
- cancel : รายการถูกยกเลิกด้วยอะไรก็ตาม
tracking_code String รหัสใช้ในการติดตามพัสดุ
courier_tracking_code String รหัส Tracking ของขนส่งนั้นๆเช่น EMS
datetime_shipping DateTime วันที่จัดส่งสินค้า