ตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อ

เอาไว้ใช้เช็คสถานะของใบสั่งซื้อ เพื่อเช็คว่ามี order อะไรบ้าง order ราคาเท่าไหร่ สถานะ order เป็นอย่างไรบ้าง

REQUEST TRACKING PURCHASE ORDER

https://mkpservice.shippop.dev/tracking_purchase/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
purchase_id Integer เลขที่ใบสั่งซื้อจาก Shippop
email String Email ของพ่อค้าแม่ค้า เพื่อใช้ยืนยันว่าเป็นคนสร้าง order

RESPONSE TRACKING PURCHASE

การตอบกลับ ของ SHIPPOP ถ้าหากสำเร็จ

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
code yes Integer 400 : ไม่สำเร็จเพราะไม่ถูกต้อง จะมีเมื่อ error เท่านั้น
purchase_id Integer เลขที่ใบสั่งซื้อจาก Shippop
total_price Float ยอดราคารวมของใบสั่งซื้อนี้
purchase_status String สถานะของใบสั่งซื้อ
paid : ชำระเงินแล้ว
unpaid : ยังไม่ชำระเงิน
cancel : ชำระเงินไม่สำเร็จ
data[{key}] Array Object ตอบกลับเป็น BOOKING RESPONSE OBJECT

BOOKING RESPONSE OBJECT

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
price Number ราคาของ Parcel นี้
fuel_surcharge Number ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
remote_surcharge Number ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษ
travel_surcharge Number ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
island_surcharge Number ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่เกาะ
sms_surcharge Number ค่าบริการเสริม (SMS)
weight Integer นำ้หนักของ Parcel นี้ (กรัม)
from Object ที่อยู่ต้นทาง เป็น Address Object
to Object ที่อยู่ปลาtยทาง เป็น Address Object
courier_code String รหัสขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้
tracking_code String รหัสใช้ในการติดตามพัสดุ
status Boolean - wait : รอ confirm รายการ ยังไม่จ่ายเงิน
- booking : จ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการนำสินค้าส่งขนส่ง
- shipping : อยู่ระหว่างการจัดส่ง
- complete : รายการสำเร็จ
- cancel : รายการถูกยกเลิกด้วยอะไรก็ตาม
datetime_shipping DateTime วันที่จัดส่งสินค้า
parcel Object ขนาดของพัสดุ เป็น Parcel Object
courier_tracking_code String รหัส Tracking ของขนส่งนั้นๆเช่น EMS