พิมพ์ใบปะหน้า

ใช้สำหรับพิมพ์ใบปะหน้ากล่องในการพิมพ์

REQUEST LABEL PRINTING

https://mkpservice.shippop.dev/label/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
purchase_id Integer เลขที่ใบสั่งซื้อจาก Shippop
tracking_code yes String หมายเลข Tracking Code กรณีต้องการพิมพ์ทีละ Order เช่น SP009391312,SP009391327,SP009391331
size yes String - A4 : ขนาดจะเป็น A4
- A5 : ขนาดจะเป็น A5
- A6 : ขนาดจะเป็น A6
- receipt : ขนาดจะเป็นใบเสร็จ ( Default )
- letter : ซองจดหมาย
- letter4x6 : ขนาด 4*6
- sticker : ขนาดสติกเกอร์ 8x8 เซนติเมตร
- sticker4x6 : ขนาดสติกเกอร์ 4x6 นิ้ว
- paperang : ขนาดสำหรับเครื่องปริ๊น paperang
logo yes String ส่งมาเป็น Url หากต้องการเปลี่ยน logo Default เป็นของร้านค้านั้นๆ
schema yes String ส่งมาเป็น http หรือ https เท่านั้น
default จะเป็น relative path
type yes String - html (default)
- pdf
showproduct yes int สำหรับแสดงรายการสินค้าและหมายเลขออเดอร์เพิ่มบนใบปะหน้า โดยรองรับเฉพาะ size sticker4x6
- 0 = ซ่อนรายการสินค้า (default)
- 1 = แสดงรายการสินค้า
options[{tracking_code}] yes Label Option Data Object สำหรับแสดงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ต้นทางบนใบปะหน้า ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับในระบบที่ Booking เข้ามา

RESPONSE LABEL PRINTING

การตอบกลับ ของ SHIPPOP จะตอบกลับไปเป็น HTML ให้ Render หรือแสดงผลเอง

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
html yes String โค๊ด HTML + CSS [Path เต็ม] : ใบปะหน้ากล่องสามารถพ่นออกมาเพื่อปริ้นได้ทันที
pdf yes String pdf file encode base64
code yes Integer 400 : ข้อมูลผิด
404 : ไม่พบ Purchase นี้
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
  

REQUEST MULTIPLE LABEL PRINTING

https://mkpservice.shippop.dev/label_tracking_code/

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
tracking_code String หมายเลข Tracking Code กรณีต้องการพิมพ์ทีละ Order SP009391312,SP009391327,SP009391331
size yes String - A4 : ขนาดจะเป็น A4
- A5 : ขนาดจะเป็น A5
- A6 : ขนาดจะเป็น A6
- receipt : ขนาดจะเป็นใบเสร็จ ( Default )
- letter : ซองจดหมาย
- letter4x6 : ขนาด 4*6
- sticker : ขนาดสติกเกอร์ 8x8 เซนติเมตร
- sticker4x6 : ขนาดสติกเกอร์ 4x6 นิ้ว
logo yes String ส่งมาเป็น Url หากต้องการเปลี่ยน logo Default เป็นของร้านค้านั้นๆ
schema yes String ส่งมาเป็น http หรือ https เท่านั้น
default จะเป็น relative path
type yes String - html (default)
- pdf
showproduct yes int สำหรับแสดงรายการสินค้าและหมายเลขออเดอร์เพิ่มบนใบปะหน้า โดยรองรับเฉพาะ size sticker4x6
- 0 = ซ่อนรายการสินค้า (default)
- 1 = แสดงรายการสินค้า
options[{tracking_code}] yes Label Option Data Object สำหรับแสดงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ต้นทางบนใบปะหน้า ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับในระบบที่ Booking เข้ามา

RESPONSE MULTIPLE LABEL PRINTING

การตอบกลับ ของ SHIPPOP จะตอบกลับไปเป็น HTML ให้ Render หรือแสดงผลเอง

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
html yes String โค๊ด HTML + CSS [Path เต็ม] : ใบปะหน้ากล่องสามารถพ่นออกมาเพื่อปริ้นได้ทันที
pdf yes String pdf file encode base64
code yes Integer 400 : ข้อมูลผิด
404 : ไม่พบ Purchase นี้
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
message yes String ข้อความข้อผิดพลาด